Stichting AVL-Mundo  Keileweg 18  3029 BS Rotterdam  +31 10 244 09 71  mail@avlmundo.org

RSIN 819333281

Bestuurssamenstelling

J.P.A. van LieshoutVoorzitter
H. Verhagen   Secretaris
A.W.J. van LieshoutPenningmeester
C. H.  Weeda Bestuurslid
R.A. van der ZwaagBestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een onkostenvergoeding aan een bestuurslid, zowel in geld als in natura. Het is niet toegestaan een bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen.

Beleidsplan

Doelstellingen

Activiteiten

Financiële verantwoording